Email

victoria@dainichi.nl

Wat zijn Chakra’s?

De chakra’s zijn de centra van spirituele energie in het menselijke lichaam, de plaatsen die ontvankelijker zijn voor reiki. 

Een chakra kun je het beste vergelijken met een trechter, die op zijn breedste punt een doorsnede van 15 centimeter heeft. Het brede gedeelte ligt in de eerste laag van de aura. 

In ons lichaam bevinden zich zeven chakra’s, die onderling verbonden zijn. Een grote verticale energiebaan verbindt alle zeven chakra’s met elkaar. Deze baan loopt door het centrum van het lichaam.

Het eerste chakra bestaat uit een trechter, waarvan de opening aan de onderzijde van het lichaam ligt. Het tweede, derde, vierde, vijfde en zesde chakra bestaan ieder uit twee trechters, die zich telkens aan de voor- en de achterzijde van het lichaam bevinden. Het zevende chakra bestaat, net zoals het eerste, weer uit een trechter, nu wijst echter de opening naar boven. Bij ieder chakra hoort een specifieke kleur. 

De voorkant van de chakra’s is je gevoelskant.

De achterkant van de chakra’s is je wilskant.

Eerste Chakra

In het eerste chakra, het basischakra, vind je de lichamelijke energie. De klieren die hier bij horen zijn de geslachtsklieren, bijballen/eierstokken. Hier drukt de wil van bestaan zich uit. Indien deze trechter goed functioneert ben je blij, zit je goed in je vel. Heb je zelfvertrouwen, sta je met beide benen op de grond en heb je voldoende levensenergie.

De kleur die bij dit chakra hoort is rood.

Tweede Chakra

Je tweede chakra, de buikchakra, staat in verband met je emoties. De klieren die hier bij horen zijn de bijnieren. Hier vind je vreugde en verdriet, boosheid en eenzaamheid. Deze trechter is verbonden met je darmstelsel, je spijsvertering en je hormonale systeem. Dit chakra noemen we ook wel het seksuele chakra, omdat het te maken heeft met gezonde of ongezonde seksuele liefde.

De kleur die bij dit chakra hoort is oranje.

Derde Chakra

Deze trechter, de zonnevlecht, is het chakra van de balans in onszelf en wordt wel geassocieerd met onze mentale kant. De klieren die hier bij horen zijn de alvleesklier/pancreas. Functioneert dit chakra goed, dan hebben we een goed overzicht over het leven, benutten we onze verstandelijke vermogens optimaal en laten we ons niet overspoelen door emoties. Bij blokkades van deze trechter heb je te maken met personen die maar moeilijk hun gevoelens kunnen tonen.

De kleur die bij dit chakra hoort is geel. 

Vierde Chakra

Deze trechter, de hartchakra, heeft alles te maken met liefde, het vermogen om lief te hebben, te houden van de mensen om je heen. De klier die hier bij hoort is de thymus. Hier voel je ook de verbondenheid met de natuur, met alle wezens hier op aarde en de verbondenheid met het Universum. Als deze trechter goed ontwikkeld is, dan kun je je medemensen accepteren zoals ze zijn en zie je de unieke kanten van hun ziel. Deze trechter kan niet goed functioneren als we niet leren ook van onszelf te houden.

De kleur die bij dit chakra hoort is groen.

Vijfde Chakra

Deze trechter, de keelchakra, heeft te maken met verantwoordelijkheid kunnen nemen voor je eigen daden en behoeftes. De klieren die hier bij horen zijn de schildklieren. Hier neem je de verantwoordelijkheid voor wat je mist in je leven en geef je niet de buitenwereld de schuld van wat je mist of niet bereiken kunt. Mensen bij wie deze trechter geblokkeerd is, roddelen vaak over anderen, of klagen over hun partner, hun familie of hun vrienden.

De kleur die bij dit chakra hoort is blauw.

Zesde Chakra

Deze trechter, derde oog of voorhoofdchakra, is het centrum van onze intuïtie en ons voorstellings-vermogen. De klier die hier bij hoort is de pijnappelklier/hypofyse. Hier vinden we het vermogen om goed te kunnen visualiseren, hier creëren we onze eigen fantasiewereld. Hier kun je wegdromen in je innerlijke wereld en optimaal genieten van de natuur om je heen. Vanuit deze trechter en vanuit je ‘derde oog’, leg je contact met de Kosmos en je gids(en).

De kleur die bij dit chakra hoort is indigo (paarsblauw).

Zevende Chakra

Het zevende chakra, kruinchakra, bestaat weer uit een trechter en verbindt ons met onze spiritualiteit. Vanuit hier verbind je je tevens met de universele levensenergie. De klier die hier bij hoort is de epifyse. Hier ervaar je je spiritualiteit en je intuïtie als een normaal onderdeel van je leven, zonder dat je daar zweverig over doet. Is deze trechter goed ontwikkeld dan geloof je in jezelf en je eigen wijsheid.

De kleur die bij dit chakra hoort is violet.

Chakrabalancing met reiki

Met behulp van deze reikitechniek zijn we in staat iemands fijnstoffelijk energiesysteem in korte tijd te harmoniseren. In principe worden de chakra’s van buiten naar binnen in balans gebracht.

Leg je handen op de 1e en de 6e chakra, wacht tot je de energie in beide handen voelt stromen. Heb je er moeite mee iets te voelen, dan wrijf je je handen lichtjes over elkaar. Dat helpt je je bewust op je handen te concentreren. Nadat je de beide buitenste chakra’s in evenwicht heb gebracht doe je hetzelfde met de 2e en de 5e chakra , daarna de 3e en de 4e chakra. Na de eigenlijke chakrabalancering moet indien mogelijk de aura gladgestreken worden zodat de vrijkomende energie zich kan verspreiden. 

Na een sessie waarbij veel in beweging is gekomen, kun je met de chakrabalancering op een zeer diep niveau de vrijgekomen energie helpen verdelen en het lichaam ondersteunen bij het verwerken van de in het bewustzijn gekomen inhouden.

Je kunt iedere ochtend jezelf een chakabalancering gunnen, je voelt je frisser en meer in balans.